DIABETES & RISKGRUPP

Upptäck begynnande sjukdom och minska risken för framtida ohälsa

Du-med-diabetes-eller-oro-for-att-utveckla-diabetes
Det-viktiga-glukosvardet

Förstå för att kunna förbättra

Om vi bättre förstår hur våra dagliga vanor påverkar vår hälsa är det lättare att förbättra dem.

Vill du justera din vikt, sova bättre eller få bättre träningsresultat så är det bra att få en bild över dina glukosvärden – eftersom de till stor del förklarar aptit, stresshormonnivåer och träningsförutsättningar.

Befinner du dig i riskzonen?

En halv miljon svenskar lever idag med diagnosen typ 2 diabetes. Uppskattningsvis har ytterligare en kvarts miljon människor i Sverige diabetes utan att veta om det. Därtill kommer ytterligare 1-1.5 miljoner som beräknas ha prediabetes (ett förstadium till sjukdomen) eller vara i riskzonen. Redan som prediabetiker är risken att drabbas av följdsjukdomar och komplikationer på hjärta och kärl markant förhöjd. 

Att tidigt upptäcka avvikande glukosvärden och begynnande sjukdom och få stöd för livsstilsförändring är centralt för att minska risken för framtida ohälsa.

riskzon
diabetes

Har du diabetes?

Har du diabetes?
För diabetiker (såväl typ 1 som typ 2) så är glukosmätning ett avgörande standardverktyg för att kontrollera sin hälsa.

Men vi måste också förstå vad vi mäter. Återkopplingen du får med MÄTA kan hjälpa dig som diabetiker att upptäcka och förhindra oönskade perioder av avvikande glukosvärden och därmed förbättra kontrollen av din sjukdom.

Mätningar med skräddarsydd återkoppling har i uppföljningsstudier har visat sig kraftfulla för att stimulera beteendeförändring och främja hälsosammare livsstil för såväl individer i riskzonen som för de som redan har en manifest typ 2-diabetes.

Insights Healthy

Insights Healthy är en rapport på dina glukosvärden med medicinska tolkningar och optimeringsråd från våra specialistläkare och näringsfysiolog.

Insights Healthy är en skräddarsydd medicinsk återkoppling på dina data.

Med 14 dagars kontinuerlig glukosmätning får du en reflektion i realtid av hur just dina glukosvärden reagerar när du äter olika livsmedel, sover eller är fysiskt aktiv.

Med feedback och personliga råd från Insights Healthy kan du ta välgrundade beslut och arbeta med din hälsa för att tillbringa mer tid i målområdet, det vill säga med de glukosvärden där du presterar och mår som bäst.

Med Insights Healthy kunna följa hur de förändringar du gör påverkar ditt glukosvärde. Vill du upprepa mätningen efter att du justerat dina levnadsvanor enligt råden så kan du se hur ditt värde påverkats sedan förra mätperioden.

Vi rekommenderar en uppföljande mätning per år. Om du finner riskmarkörer kan det bli aktuellt tidigare.

Hur funkar det?

1

Beställ din Insights-rapport i appen. Svara på frågor om ditt allmäntillstånd, kost – och motionsvanor.

2

Börja mäta med dina glukosvärden med sensor som vi skickar hem till dig. Mätningen pågår i 14 dagar där du skannar sensor och loggar dina måltider.

3

Efter mätperioden går en specialistläkare och näringsfysiolog igenom dina resultat och du får medicinsk återkoppling och skräddarsydda optimeringsråd.

Varför Mäta?

Genom att mäta dina glukosvärden får du insikter om hur dina glukosvärden reagerar på vad du äter, din sömn eller fysisk aktivitet.

Mäta Health ger dig stöd och råd för att arbeta med din hälsa. Hur du kan nå glukosnivåer där ditt mående är som bäst.

Varför-välja-mata-health
Det-viktiga-glukosvardet

Det viktiga glukosvärdet

Våra glukosnivåer påverkar oss både på kort och lång sikt; hälsa, energinivå, aptit (sötsug), prestation (kognitiv och fysisk) och välbefinnande.

Maten du äter, den rörelse du ägnar dig åt, hur stressad du är – det kommer att påverka dina glukosvärden.

Med en förståelse hur olika livsstilsfaktorer påverkar dina glukosvärden kan du förstå vad just du behöver för att må som bäst.

Vad kostar det?

2500 kr
Priset inkluderar en 14 dagars mätning med en glukossensor och en Insights-rapport.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer