VÅRDGIVARE & HÄLSOAKTÖRER

Utveckla diabetesvården och förstärk det förebyggande hälsouppdraget

Vardgivare

Detta är Mäta Health

Mäta Health är en registrerad vårdgivare under tillsyn från inspektionen för vård och omsorg. Vi lyder under patientdatalagen och hälso-och sjukvårdslagen.

På Mäta jobbar läkare inom endokrinologi och internmedicin, diabetessjuksköterskor och näringsfysiologer med lång erfarenhet av att behandla patienter med typ 1 och typ 2 diabetes.

Kontinuerlig glukosmätning

Genom att införa nya metoder och arbetssätt med glukosmätning, periodisk eller kontinuerlig för patienter och vid hälsokontroller kan kvalitén på vården utvecklas och patienterna får en större förståelse för vad som påverkar glukosnivåerna.

· Minskar risken för komplikationer genom att fånga upp patienter med försämrad diabeteshantering och metabolkontroll samt personer med prediabetes.

· Skräddarsydd vård med standardiserade flöden för alla patienter och personal. Det skapar en jämn och hög kvalitet oberoende av vem som utför besöket.

Systematiskt faktabaserat arbetssätt, vård och behandling bygger på respektive individs egna data.

Möjliggör kvalitetssäkring och uppföljning för vårdgivare genom tillgång till underlag för uppföljning och status på alla patienter.

Möjliggör nya vårdkoncept och satsning på nya metoder vid hälsokontroller, prediabetes och typ 2 diabetes för vårdgivare och försäkringsbolag.

Mäta använder Digital Diabetes Analytics

DDAnalytics systemstöd analyserar automatiskt alla data som genereras av CGM, de kontinuerliga glukosmätarna. Systemet genererar tolkningar av den bakomliggande orsaken till ett glukosvärde utanför normalvärdet och ger rekommendationer om hur behandling kan optimeras för patienten.

Genom att ta tillvara på all data kan man se och förstå orsakerna till varför blodsockerkurvan svänger över tid. Det innebär både en kvalitetshöjning och en kvalitetssäkring jämfört med att tolka data manuellt.

Med hjälp av automatiserade tolkningar av kontinuerliga diabetesdata kan Mäta tillsammans med DDAnalytics system skapa helt nya arbetssätt och patientflöden. Det passar också bra för digitala vårdbesök. Mottagningen stärka patienternas förmåga till egenvård genom att tillhandahålla de automatiserade tolkningarna och rekommendationerna, Insights för patienterna.

Partner stories

GHP Idrottscentrum

GHP Idrottscentrums kunder och patienter som behöver göra livsstilsförändringar för att orka mer eller undvika livsstilssjukdomar erbjuds nu Insights Healthy, glukosanalys med tolkningsstöd med skräddarsydda rekommendationer på individens egen glukosdata av experter inom endokrinologi och nutrition.

”Vi får nu betydligt bättre möjligheter att utreda tillstånd där kost och träning kan vara en bidragande orsak till en rad olika symtom. Genom samarbetet med Mäta kan vi, med hjälp av deras skickliga medarbetare, hjälpa fler individer tillbaka till aktivitet.”

Per "Pliggen" Andersson

VD, GHP Idrottscentrum

Partner stories

Health Integrator

Vi på Health Integrator skapar förutsättningar för hållbara förändringar av levnadsvanor. På uppdrag av Region Stockholm hjälper vi nu bl.a 925 personer i Stockholmsregionen i riskgrupp för diabetes typ 2 som med medel från regionen, via en så kallad hälsoobligation, deltar vårt 5 år långa hälsoprogram. 

”Med Mätas tjänst kan deltagarna i hälsoprogrammet få en tydlig överblick över hur matvanor, aktivitet, stress och andra livsstilsfaktorer påverkar glukosvärdet i kroppen. Med insikten om sina värden och vad som påverkar dessa kan deltagarna också göra medvetna val och steg för steg göra förändringar som håller över tid. Tillsammans med Mäta Health jobbar vi preventivt för att få fler från risk till frisk.”

Sara Håff
Head of Health and Coaches

Vill ni veta mer?

Kontakta oss för mer info.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer