OM MÄTA HEALTH

För dig som vill förbättra din hälsa, ditt välbefinnande och dina prestationer

Detta är Mäta Health

Mäta Health är en vårdgivare med specialistkompetens inom glukos, endokrinologi och näringsfysiologi.

Vi analyserar och tolkar glukosvärden och ger individanpassade rekommendationer för medarbetare och företag.

Insights Healthy är en hälsoscreening av kroppens glukosvärden. Screeningen görs genom att mäta kroppens glukosvärden under en tvåveckorsperiod med hjälp av en glukossensor.

Hälsoscreening av glukosvärden ger kunskaper och insikter som gör det lättare att förstå hur livsstil och vanor påverkar hälsa idag och över tid.

Kontinuerliga hälsoscreeningar förebygger och minskar risker för avbrott, skador och sjukskrivningar som blir kostsamma för individ, företag och samhälle.

Insights Healthy är personlig, och varje person som deltar i mätningen får tillgång till sin glukosdata och sin Insights Healthy via appen Mäta med säker bank-ID inloggning.

Företaget får en glukosrapport på aggregerad nivå om hälsostatus nedbrutet på enheter med mer än 10 medarbetare. Rapporten ger företaget möjlighet att arbeta förebyggande och upptäcka risker med datadrivna faktabaserade underlag.

Vår vision

”Förstå mer om vad som behövs för att just du ska må och prestera som bäst”

Vi samarbetar med OneTwo Analytics

OneTwo Analytics systemstöd analyserar automatiskt alla data som genereras av CGM, de kontinuerliga glukosmätarna. Systemet genererar tolkningar av den bakomliggande orsaken till ett glukosvärde utanför normalvärdet och ger rekommendationer om hur behandling kan optimeras för patienten.

Genom att ta tillvara på all data kan man se och förstå orsakerna till varför blodsockerkurvan svänger över tid. Det innebär både en kvalitetshöjning och en kvalitetssäkring jämfört med att tolka data manuellt.

Med hjälp av automatiserade tolkningar av kontinuerliga diabetesdata kan Mäta tillsammans med OneTwos system skapa helt nya arbetssätt och patientflöden. Det passar också bra för digitala vårdbesök. Mottagningen stärka patienternas förmåga till egenvård genom att tillhandahålla de automatiserade tolkningarna och rekommendationerna, Insights för patienterna. 

För dig som

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer