Hantering av labprover

Hos Mäta Health tar du dina labprover hos Unilabs. När du lämnar prover hos oss via Unilabs så sparas vissa prover i en så kallad biobank. Proverna sparas framför allt för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Unilabs förvaltar och förvarar biologiska prover (vävnadsklossar, objektglas, serumprov o dyl) efter utförd undersökning i så kallad ”biobank”.

Vad är en biobank?

En biobank är en samling prover som har tagits i vården och som sparas i mer än två månader. Proverna går att koppla till den person som de kommer ifrån. I biobankslagen står det hur proverna får sparas och användas. Dina prover får bara sparas om du ger ditt samtycke till det. 

Biobank Sverige är en nationell infrastruktur för biobankning som finns regionalt tillgänglig och är inrättad genom samverkan mellan hälso-och sjukvård, akademi, näringsliv och patientorganisationer. Infrastrukturen syftar till att ge Sverige de bästa förutsättningarna för vård och forskning inom biobanksområdet, såväl nationellt som internationellt. Biobank Sverige arbetar även för att underlätta tillämpningen av biobankslagen. Arbetet sker på uppdrag och med stöd av regioner och universitet med medicinska fakulteter. Arbetet stöds också av Sveriges Kommuner och Regioner, Vetenskapsrådet och Vinnova via Swelife.

Varför sparas dina labprover?

Det främsta skälet för att spara prover är att du som patient ska få en säkrare vård och behandling. Vid en fastställning av en diagnos kan vårdpersonal behöva jämföra ett nytt prov med ett tidigare sparat prov. Sparade prover är också viktiga för att läkaren ska kunna välja rätt behandling. Sparade prover ger också möjligheten för vården att kontrollera om ett tidigare svar från en analys eller diagnos har varit korrekt. Biobanken används för utbildning av vårdpersonal och även vid forskning. Tillgången till proverna skapar möjligheten att studera och förebygga sjukdomar. 

De sparade proverna förvaras så att obehöriga inte kan få tillgång till dem. Personuppgifter som hör till provet noteras i journalen och i särskilda register. Alla personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, sekretesslagen, patientsäkerhetslagen och patientdatalagen. Inga prover från biobanken lämnas ut i vinstsyfte eftersom det är förbjudet att handla med prover från en människa.

Samtycke

När du bokar en läkartid hos oss så godkänner du ditt samtycke till att dina labprover lagras i biobank.

Enligt biobankslagen ska du i samband med att du lämnar provet få frågan om du samtycker till att provet sparas i en biobank. Du ska också få information om hur provet kan komma att användas. Det är du själv som bestämmer om provet får sparas. 

På nej-talongen skriver du var provet togs, vilket datum det togs och vilken typ av prov det var. Sedan väljer du för vilka ändamål som provet får sparas. Kryssa nej på alla alternativ om du inte vill att provet ska sparas. Då förstörs provet eller så tas kopplingen till dig bort. 

Den ifyllda och underskrivna nej-talongen ska skickas till den region där provet togs. På Biobank Sveriges webbplats finns adresser till de som tar emot talongerna. 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer