HUR FUNKAR DET?

För dig som vill förbättra din hälsa, ditt välbefinnande och dina prestationer

Medicinsk analys av glukosnivåer

Mäta Health är en vårdgivare med specialistkompetens inom glukos, endokrinologi och näringsfysiologi.

Vi analyserar och tolkar glukosvärden och ger individanpassade rekommendationer för medarbetare och företag.

Insights Healthy är en hälsoscreening av kroppens glukosvärden. Screeningen görs genom att mäta kroppens glukosvärden under en tvåveckorsperiod med hjälp av en glukossensor.

Hälsoscreening av glukosvärden ger kunskaper och insikter som gör det lättare att förstå hur livsstil och vanor påverkar hälsa idag och över tid.

Kontinuerliga hälsoscreeningar förebygger och minskar risker för avbrott, skador och sjukskrivningar som blir kostsamma för individ, företag och samhälle.

Insights Healthy är personlig, och varje person som deltar i mätningen får tillgång till sin glukosdata och sin Insights Healthy via appen Mäta med säker bank-ID inloggning.

Företaget får en glukosrapport på aggregerad nivå om hälsostatus nedbrutet på enheter med mer än 10 medarbetare. Rapporten ger företaget möjlighet att arbeta förebyggande och upptäcka risker med datadrivna faktabaserade underlag.

Hur funkar det?

1

Beställa

Ladda ner appen Mäta Health och beställ din Insights-rapport. När du beställer din Insights ber vi dig att svara på frågor om ditt allmäntillstånd, kostvanor (vad du äter, hur ofta eller om du går på en specifik diet) och dina motionsvanor. Du betalar din Insights i appen med Swish eller kortbetalning.

2

Mäta

När du fått hem din sensor är det dags att börja mäta! Sensorn appliceras på din överarm och sitter kvar där under hela mätperioden, 14 dagar. Sensorn mäter glukos var 15:e minut och håller data i 8 timmar. Därför är det viktigt att skanna regelbundet så tillräckligt mycket data överförs. Du skannar din sensor med tillhörande app – FreeStyle LibreLink. Vi rekommenderar att skanna när du vaknar, när du äter och innan du går och lägger dig. För att öka precisionen i våra råd bör du logga dina måltider och vad du äter i FreeStyle LibreLink under mätningsperioden. Du kan också fota dina måltider och bifoga i Mäta-appen.

3

Förstå & Optimera

Efter 14 dagar med sensorn skickar vi din Insights-rapport till dig i appen. Rapporten är en skräddarsydd medicinsk återkoppling på dina data med optimeringsråd från en specialistläkare och näringsfysiolog. Insights-rapporten analyserar höga värden, låga värden, tid med optimala värden, stabilitet, egen insulinproduktion och dina måltider. Om du har frågor om din Insights eller glukos kan du chatta med våra läkare och näringsfysiolog i appen.

För dig som

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer