Du med diabetes eller oro för att utveckla diabetes

Upptäck begynnande diabetes och minska risken för framtida ohälsa

Förstå för att kunna Förbättra

Om vi bättre förstår hur våra dagliga vanor påverkar vår hälsa är det lättare att förbättra dem.

Många lever idag med diabetes utan att veta om det och ännu fler beräknas ligga i riskzonen för att få diabetes. Om man på ett tidigt stadium kan upptäcka prediabetes…. Med glukosmätning kan man på ett tidigt stadium upptäcka begynnande sjukdom och minska risken för framtida ohälsa.

Befinner du dig i Riskzonen?

En halv miljon svenskar lever idag med diagnosen typ 2 diabetes. Uppskattningsvis har ytterligare en kvarts miljon människor i Sverige diabetes utan att veta om det. Därtill kommer ytterligare 1-1.5 miljoner som beräknas ha prediabetes (ett förstadium till sjukdomen) eller vara i riskzonen. Redan som prediabetiker är risken att drabbas av följdsjukdomar och komplikationer på hjärta och kärl markant förhöjd. 

Att tidigt upptäcka avvikande glukosvärden och begynnande sjukdom och få stöd för livsstilsförändring är centralt för att minska risken för framtida ohälsa.

Har du Diabetes?

För de som lever med diabetes (såväl typ 1 som typ 2) så är glukosmätning ett avgörande standardverktyg för att kontrollera sin hälsa. Men vi måste också förstå vad vi mäter. Återkopplingen du får med MÄTA kan hjälpa dig som lever med diabetes att upptäcka mönster som du inte tidigare lagt märke till och identifiera vilka förändringar som vore mest effektiva för att förbättra din glukoskontroll..

Mätningar med skräddarsydd återkoppling har i uppföljningsstudier har visat sig kraftfulla för att stimulera beteendeförändring och främja hälsosammare livsstil för såväl individer i riskzonen som för de som redan har en manifest typ 2-diabetes.

Insights Typ 1, Typ 2 & Prediabetes

Insights är en sammanställning av alla dina glukosvärden med medicinska tolkningar och behandlingsråd från våra specialistläkare och näringsfysiolog.

Med 14 dagars kontinuerlig glukosmätning får du en reflektion i realtid av hur just dina glukosvärden reagerar när du äter olika livsmedel, sover eller är fysiskt aktiv. Med feedback och personliga råd kan du ta välgrundade beslut och arbeta med din hälsa för att tillbringa mer tid i målområdet, det vill säga med de glukosvärden där du presterar och mår som bäst.

Med Insights kunna följa hur de förändringar du gör påverkar ditt glukosvärde. Vill du upprepa mätningen efter att du justerat dina levnadsvanor enligt råden så kan du se hur ditt värde påverkats sedan förra mätperioden.

Vi rekommenderar en uppföljande mätning per år. Om du finner riskmarkörer kan det bli aktuellt tidigare.

Hur funkar det?

1

Kom igång

Ladda ner appen och beställ “Insights”. Svara på frågor om din hälsa och dina kost – och motionsvanor.

2

Börja mäta

Mät dina glukosnivåer med hjälp av en sensorn under 14 dagar. Skanna sensor och logga dina måltider och aktiviteter.

3

Insights Healthy

Få en sammanställning av dina resultat med analys om viktiga nyckeltal för glukos och ämnesomsättning.

4

Förstå & Optimera

Vårt team av erfarna specialistläkare och näringsfysiologer ger dig återkoppling på dina resultat och med skräddarsydda åtgärdsförslag.

Varför välja Mäta?

Genom att mäta din glukos får du en realtidsreflektion av hur dina glukosvärden reagerar vid intag av olika livsmedel, sömn eller fysisk aktivitet.

Mäta Health ger dig stöd för att arbeta med din hälsa för att optimera och nå glukosnivåer där måendet är som bäst.

Vad kostar det?

2000 kr

Priset inkluderar en 14 dagars mätning med en glukossensor och en Insights-rapport

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer