Personuppgiftspolicy

Vi bryr oss om dina uppgifter. Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. För att du ska känna dig trygg med hur vi på Mäta Health behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller. Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (d.v.s. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, bild, personnummer, IP-adress, samt ärendehistorik.

Personuppgiftspolicy

För att Mäta Health ska kunna erbjuda dig bästa möjliga vård och tjänst behöver vi samla in och använda vissa personuppgifter. Genom denna personuppgiftspolicy förklarar vi vilken information vi samlar in, hur den används, i vilken situation vi delar information och de val som du kan göra avseende den informationen. Vi månar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen) och patientdatalagen.

Personuppgifter vi hanterar och samlar in

Mäta Health inhämtar de personuppgifter som vi behandlar i första hand direkt från dig som patient. Namn, telefonnummer, e-postadress och adress är exempel på personuppgifter vi samlar in om dig. Personnummer behövs också för att kunna fastställa din identitet vid patientvård och för journalföring.

  • I samband med vårdkontakt i form av namn, adress, personnummer och patientjournaler.
  • Alla personuppgifter som framkommer vi kommunikation mellan Mäta Health vårdgivare och dig som patient. Detta inkluderar även data från Digital Diabetes Analytics analysverktyg, filer och meddelanden.
  • Vid tidsbokning till läkare
  • Vid ifyllning av onboardingformulär och inloggning med BankID under Mina Sidor.
  • Genom dina kontakter med oss, till exempel när du mailar oss
  • Vid besök på vår webbplats dvs: trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata som exempelvis din IP-adress, enhet, operativsystem och webbläsartyp som du använder vid besöket.

Vad använder vi dina uppgifter till?

Vi använder dina personuppgifter för att kunna genomföra behandling och journalföra dina besök hos oss. För att kunna ge dig den bästa möjliga vård behöver vi dina person-och hälsouppgifter. Detta är lagstadgat när det gäller exempelvis journalföring då vi behöver administrera din vård.
 
Vi använder dina uppgifter för kommunikation med dig.
 
Du godkänner att information om din hälsa, överförs elektroniskt via bilder och ljud via krypterad videolänk, chatt och via OneTwo Analytics analysverktyg. 

Vad använder vi dina uppgifter till?

Enligt patientdatalagen måste vi spara dina journalhandlingar i minst 10 år.Vid avslutat medlemskap eller behandling måste vi behålla dina personuppgifter enligt lag. Fakturaunderlag måste sparas i minst 7 år.
 
Vi använder dina uppgifter för kommunikation med dig.
 
Du godkänner att information om din hälsa, överförs elektroniskt via bilder och ljud via krypterad videolänk, chatt och via OneTwo Analytics analysverktyg. 

Dina rättigheter

Information och tillgång till dina personuppgifter

Möjlighet att få rättelse av felaktig information

Möjlighet att få information raderad

Invändningar

Rätt till begränsning av behandling

Datainspektionen

Du har rätt att kontakta Datainspektionen med klagomål om du anser att vi behandlar din personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Dataskyddsombud

Daniel Espes, daniel.espes@matahealth.se

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer