FÖRETAG

Mäta för att veta

Friskare-foretag

Friskare företag

Mäta Health hjälper dig att investera i dina medarbetare med analys av glukosdata på individ och grupp. Få större förståelse och nytta av företagets friskvård- och hälsosatsningar

Genom att mäta och analysera glukosvärden får varje person en individanpassad rapport

Mäta för att veta

Om vi bättre förstår hur våra dagliga vanor påverkar vår hälsa är det lättare att förbättra dem. Med god metabol hälsa tenderar vi att känna oss mer energiska, ha bättre kognitiv kapacitet samt är mer kapabla att bränna fett och behålla en hälsosam vikt.

Mäta Health mäter och analyserar glukosvärden. Vi sammanställer dina glukosvärden med medicinska analyser och ger optimeringsråd.

Om oss

Mäta Health är en vårdgivare med specialistkompetens inom glukos, endokrinologi och näringsfysiologi.

Vi analyserar och tolkar glukosvärden och ger individanpassade rekommendationer för medarbetare och företag.

Insights Healthy är en hälsoscreening av kroppens glukosvärden. Screeningen görs genom att mäta kroppens glukosvärden under en tvåveckorsperiod med hjälp av en glukossensor.

Hälsoscreening av glukosvärden ger kunskaper och insikter som gör det lättare att förstå hur livsstil och vanor påverkar hälsa idag och över tid.

Kontinuerliga hälsoscreeningar förebygger och minskar risker för avbrott, skador och sjukskrivningar som blir kostsamma för individ, företag och samhälle.

Insights Healthy är personlig, och varje person som deltar i mätningen får tillgång till sin glukosdata och sin Insights Healthy via appen Mäta med säker bank-ID inloggning.

Företaget får en glukosrapport på aggregerad nivå om hälsostatus nedbrutet på enheter med mer än 10 medarbetare. Rapporten, som baseras på datadrivna faktaunderlag, ger företaget möjlighet att arbeta förebyggande och upptäcka hälsorisker.

Vår vision

”Förstå mer om vad som behövs för att just du ska må och prestera som bäst”

Hur funkar det?

1

Beställa

Beställ din Insig hts-rapport i appen. Svara på frågor om ditt allmäntillstånd, kost – och motionsvanor.

2

Mäta

Börja mäta med dina glukosvärden med sensor som vi skickar hem till dig. Mätningen pågår i 14 dagar där du skannar sensor och loggar dina måltider.

3

Förstå & Optimera

Efter mätperioden går en specialistläkare och näringsfysiolog igenom dina resultat och du får medicinsk återkoppling och skräddarsydda optimeringsråd.

4

Förstå & Optimera

Efter mätperioden går en specialistläkare och näringsfysiolog igenom dina resultat och du får medicinsk återkoppling och skräddarsydda optimeringsråd.

Det-viktiga-glukosvardet

Det viktiga glukosvärdet

Våra glukosnivåer påverkar oss både på kort och lång sikt; hälsa, energinivå, aptit (sötsug), sömn, prestation (kognitiv och fysisk), humör och välbefinnander.

Maten du äter, den rörelse du ägnar dig åt, hur stressad du är – det kommer att påverka dina glukosvärden.

Med en förståelse hur olika livsstilsfaktorer påverkar dina glukosvärden kan du förstå vad just du behöver för att må som bäst.

Varför Mäta?

Genom att mäta dina glukosvärden får du insikter om hur dina glukosvärden reagerar på vad du äter, din sömn eller fysisk aktivitet.

Mäta Health ger dig stöd och råd för att arbeta med din hälsa. Hur du kan nå glukosnivåer där ditt mående är som bäst.

Varför-välja-mata-health

Vad kostar det?

Kontakta oss för en offert 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer