MÄTA HEALTH

Optimera din hälsa med skräddarsydd medicinsk analys

Glukosmätning och
analys kan

Mäta för att Veta

Om vi bättre förstår hur våra dagliga vanor påverkar vår hälsa är det lättare att förbättra dem. Med god metabol hälsa tenderar vi att känna oss mer energiska, ha bättre kognitiv kapacitet samt är mer kapabla att bränna fett och behålla en hälsosam vikt.

Mäta Health mäter och analyserar glukosvärden. Vi sammanställer dina glukosvärden med medicinska analyser och ger optimeringsråd.

För dig som

Vad är Mäta Health

Vi analyserar glukosdata för att coacha och optimera människors mående.

Mäta Health är en vårdgivare med specialistkompetens inom glukoskontroll, endokrinologi och näringsfysiologi.

Hur funkar det?

1

Beställ din Insights-rapport i appen. Svara på frågor om ditt allmäntillstånd, kost – och motionsvanor.

2

Börja mäta med dina glukosvärden med sensor som vi skickar hem till dig. Mätningen pågår i 14 dagar där du skannar sensor och loggar dina måltider.

3

Efter mätperioden går en specialistläkare och näringsfysiolog igenom dina resultat och du får medicinsk återkoppling och skräddarsydda optimeringsråd.

Det-viktiga-glukosvardet

Glukos och Hälsa

Våra glukosnivåer påverkar oss både på kort och lång sikt; hälsa, energinivå, aptit (sötsug), prestation (kognitiv och fysisk), och välbefinnande.

Maten du äter, den rörelse du ägnar dig åt, hur stressad du är – det kommer att påverka dina glukosvärden.

Med en förståelse hur olika livsstilsfaktorer påverkar dina glukosvärden kan du förstå vad just du behöver för att må som bäst.

Varför mäta?

Genom att mäta dina glukosvärden får du insikter om hur dina glukosvärden reagerar på vad du äter, din sömn eller fysisk aktivitet.

Mäta Health ger dig stöd och råd för att arbeta med din hälsa. Hur du kan nå glukosnivåer där ditt mående är som bäst.

Varför-välja-mata-health

Vad kostar det?

2500 kr inklusive sensor och analys

Partners

sophiahemmet_logo

Sophiahemmets Försäkringsmottagning

Idrottscentrum

GHP Idrottscentrum

Vem är du?

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer