Om glukos

Vi mäter och ger dig en förståelse för dina glukosvärden oavsett om du har diabetes eller inte

För dig som vill Förbättra ditt Välbefinnande, dina Prestationer och din Hälsa

Vi är alla olika. Men vi mår och presterar som bäst när våra glukosvärden ligger inom ett relativt snävt intervall. Genom att förstå hur din livsstil påverkar dina glukosnivåer kan du förbättradin prestationsförmåga,ditt välbefinnande och din hälsa– både på kort och lång sikt.

Glukosvärdet Påverkar hur vi Mår och Presterar

Våra glukosnivåer påverkar oss både på kort och lång sikt. Hälsa, energi, aptit (sötsug), sömn, prestation (kognitiv och fysisk), humör och välbefinnande – allt påverkas av våra glukosnivåer. Genom att mäta dina glukosnivåer kan du få en förståelse för varför du blir hungrig, trött eller sover dåligt. Eller varför det planerade träningspasset inte blev så bra som du hoppats.

Vår livsstil Påverkar våra glukosvärden

Maten du äter, den rörelse du ägnar dig åt, hur stressad du är – det kommer att påverkar dina glukosnivåer. Med en ökad förståelse för hur olika livsstilsfaktorer påverkar dina glukosvärden kan du förstå vad just du behöver för att må som bäst.

Att MÄTA glukosvärdet

Med 14 dagars kontinuerlig glukosmätning får du en bild  av hur just dina glukosvärden reagerar när du äter olika livsmedel, sover och är fysiskt aktiv. Med feedback och personliga råd kan du ta välgrundade beslut och arbeta med din hälsa för att optimera din glukoskontroll och skapa förutsättningar för att prestera och må som bäst. Dessutom är det motiverande att kunna följa hur de livsstilsförändringar du gör påverkar ditt glukosvärde. Vill du upprepa mätningen efter att du justerat dina levnadsvanor enligt råden så kan du se hur ditt värde påverkats sedan förra mätperioden. Vi rekommenderar en uppföljande mätning per år men om det skulle visa sig att du ligger i riskzonen för diabetes kan det finnas behov en tätare uppföljning.

Varken för Högt eller för Lågt är bra

Vi mår och presterar som bäst med glukosvärden mellan 4 -8 mmol/l.

Om glukosnivåerna sjunker under 4 mmol/l ger det symtom i form av ökad hunger (ofta sötsug), nedsatt koncentration, bristande ork och energi och humörpåverkningar. Om glukosvärden sjunker försöker kroppen att motverka det  genom att frisätta olika stresshormoner som i sin tur kan höjda glukosvärdet.  Med cirkulerande stresshormoner riskerar vi sämre motståndskraft (mot såväl infektion som motgång) samt även att försämra vår sömn och att bryta ner muskulatur. 

Vid förhöjda glukosnivåer frisätts istället mer mer insulin  från bukspottkörteln. Insulin sänker de cirkulerande glukosnivåerna genom att stimulera kroppens celler att ta upp glukos. Inuti kroppens celler  används glukos som energi direkt men det kan även lagras i form av glykogen. Om kroppens celler har en nedsatt känslighet för insulin krävs det att bukspottskörteln frisätter mer och mer insulin för att motverka att glukosnivåerna i blodet förhöjs. . Höga insulinnivåer har i sig negativa hälsoeffekter och kan bland annat leda till ökad fettinlagring. Förhöjda glukosnivåer leder på lång sikt till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. 

Ett stabilt glukosvärde är eftersträvansvärt. Genom att undvika låga glukosvärden kan man minska risken för låga energinivåer och sötsug . Omvänt finns det stora långsiktiga hälsovinster med att undvika förhöjda glukosvärden. Det vi äter  (både mängden och typen av mat), vad vi dricker, hur vi tränar och våra vardagliga aktiviteter påverkar våra glukosnivåer Vår metabola hälsa beskriver hur väl vår kropp genererar, använder och lagrar energi. Med god metabol hälsa tenderar vi att känna oss mer energiska, ha bättre kognitiv kapacitet samt är mer kapabla att bränna fett och behålla en hälsosam vikt.

För dig som

Vill Må Eller Prestera Bättre

För dig som vill förbättra din hälsa, ditt välbefinnande och dina prestationer

Ligger i riskzonen för diabetes

Upptäck begynnande diabetes och minska risken för framtida ohälsa

Lever med Diabetes

Förstå varför dina glukosvärden varierar och hur du med hjälp av kost- och livsstilsförändringar kan optimera din glukoskontroll

Är företagare

Få större förståelse och nytta av företagets friskvård- och hälsosatsningar

Är Vårdgivare

Utveckla diabetesvården och förstärk det förebyggande hälsouppdraget

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer